renowacja budynku

Jak przebiega renowacja budynku?

W niemal każdym mieście znajdują się stare budynki, które z biegiem lat ulegały degradacji  pod wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych, fizycznych lub biologicznych. Władze miast oraz prywatni inwestorzy często inwestują w renowację kamienic lub starych budynków użytkowych. Renowacja umożliwia utrzymanie takich obiektów w dobrej kondycji, jednocześnie stanowiąc duże wyzwanie dla wykonawców.

Czym jest renowacja?

Renowacja polega na odnowieniu lub odświeżeniu całego budynku bądź jego konkretnych elementów, np. elewacji, dachu, wnętrza. W niektórych przypadkach prace renowacyjne oznaczają także odtworzenie zniszczonych fragmentów obiektu, które zostały utracone w wyniku działalności człowieka, zasolenia, promieniowania słonecznego, wilgoci lub obecności wody. Konieczność renowacji najczęściej spowodowana jest brakiem stosowania środków zabezpieczających lub brakiem właściwej konserwacji. Prace renowacyjne nie tylko przywracają estetykę budynku, ale również zapewniają bezpieczeństwo jego użytkownikom i obserwatorom.

Podczas renowacji istotna jest dokładność oraz zastosowanie najlepszej jakości materiałów, co pozwala na jak najdłuższe utrzymanie budynku w dobrym stanie. To trudna i wymagająca praca, w której ważną rolę odgrywają szczegóły. Dlatego istotne jest to, aby renowacja była wykonywana przez profesjonalistów, którzy dobiorą właściwe materiały oraz zaplanują jej przebieg w sposób bezpieczny dla budynku. Na prace renowacyjne, oprócz odnowienia architektury zewnętrznej, składają się takie elementy jak: wymiana okien i drzwi, naprawa elementów konstrukcyjnych, naprawa muru i ścian, obróbka blacharska czy odnowa tynków.

Czynności przygotowawcze

Przy projektowaniu i planowaniu renowacji najważniejsze jest uwzględnienie bezpieczeństwa użytkowników budynku. Stan obiektów, które wymagają renowacji, często jest bardzo zły. Niezbędne jest wykonanie pełnego rozeznania i stworzenie projektu zakładającego naprawę wszystkich usterek oraz zlikwidowanie istniejących zagrożeń. Każda renowacja powinna być poprzedzona wcześniejszą inwentaryzacją budynku oraz analizą jego aktualnego stanu. Następnie należy opracować rodzaj i kolejność prac, a na końcu wybrać odpowiednie materiały. W zależności od konkretnego obiektu i jego stanu technicznego są dobierane właściwe metody renowacji. Każdy etap prac renowacyjnych musi przebiegać zgodnie z przepisami prawa.

Najtrudniejsze renowacje

Jedne z największych niebezpieczeństw dla budynków stanowią wilgoć i zasolenie. Same sole nie powodują większych zniszczeń. Inaczej ma się sprawa, jeśli znajdą się w wilgotnym środowisku. Skutkiem zawilgocenia murów może być spadek izolacyjności termicznej („zimne ściany”), odspojenie tynków, rozwój niebezpiecznych dla zdrowia grzybów, a także osłabienie fundamentów i murów budynku. 

Najczęstszą przyczyną zawilgocenia murów budynku jest uszkodzenie lub brak hydroizolacji, która ma na celu zabezpieczenie fundamentów przed przedostawaniem się wilgoci i soli z gruntu. Renowacja w takim przypadku jest trudna i czasochłonna. Zawilgocone mury, nawet po przeprowadzeniu osuszania i zabezpieczeniu ich od dostępu wody, w zależności od swojej grubości, mogą schnąć przez wiele lat. Co więcej, efekty osuszania bywają trudne do przewidzenia, gdyż niektóre, stosowane to tego celu środki naprawcze mogą wejść w reakcję z substancją murów i wywołać ich odspojenie lub pęcznienie. Również zbyt gwałtowne osuszanie może wywołać rozmaite uszkodzenia. Dlatego bardzo ważne jest solidne zabezpieczenie fundamentów nowo stawianego budynku przed wilgocią tak, aby podobne sytuacje nie miały w przyszłości miejsca. Obecnie nowoczesne budynki są zabezpieczane odpowiednimi materiałami hydroizolacyjnymi. Problem zawilgocenia murów pojawia się zwykle w zaniedbanych , starych i historycznych budynkach. Ich skuteczne osuszenie jest jednak możliwe, do czego przyczynił się rozwój technologii stosowanej do renowacji historycznych obiektów, umożliwiającej odtwarzanie barier przeciwwilgociowych.

Przebieg renowacji budynku

Proces renowacji rozpoczyna się od usunięcia warstw tynku. Następnie należy naprawić uszkodzone elementy muru oraz spoiny pomiędzy cegłami. Kolejne działania to odtworzenie izolacji poziomej i rekonstrukcja wyglądu muru. Na koniec wymienia się stolarkę drzwiową, okienną oraz obróbkę blacharską. Po zakończonej renowacji budynek otrzymuje drugie życie.

Renowacja budynków to trudna praca wymagająca dużych nakładów pracy i szerokiego zakresu wiedzy. Tego typu zlecenia najlepiej powierzyć doświadczonej firmie specjalizującej się w usługach związanych z renowacją budynków.

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *