Na czym polega sprzedaż udziałów w nieruchomości

Sprzedaż udziałów w nieruchomości

Podczas dziedziczenia majątku lub pozyskiwania darowizny przez kilka osób naraz pojawia się problem, związany z podzieleniem się jedną nieruchomością. Staje się to powodem wielu konfliktów oraz problemów, gdyż proces zniesienia współwłasności wymaga długiego i kosztownego procesu sądowego. W takiej sytuacji wielu współwłaścicieli decyduje się na sprzedaż swoich udziałów w nieruchomości wspólnej. O swoich zamiarach nie muszą informować nikogo, ponieważ mają do tego prawo, a ponadto nie potrzebują żadnej dodatkowej zgody do podjęcia tego typu działania. Istnieje jednak kilka wyjątków oraz przeszkód, które mogą stanąć im na drodze.

Udział w nieruchomości — co to takiego?

Prawna definicja określa, iż własność jednej rzeczy przysługuje kilku osobom, właścicielom. Współwłasność można podzielić na dwie kategorie:

  • Łączna — ma charakter bezudziałowy. Współwłaściciel (łączny) nie może sam podejmować decyzji lub rozporządzać współwłasnością bez zgody drugiej ze stron. Niemożliwa jest sprzedaż udziału bez zgody współwłaściciela.
  • Ułamkowa — współwłaściciel może dysponować swoją częścią dóbr według własnej woli. Udziały w nieruchomości wspólnej można precyzyjnie określić, a każda ze stron może czerpać korzyści finansowe, płynące z wynajmu nieruchomości. 

Sprzedaż udziału w nieruchomości — na czym polega?

Podział majątku uprawnia współwłaścicieli do indywidualnego gospodarowania swoją częścią. Każda ze stron może zdecydować się na sprzedaż swoich udziałów w nieruchomości bez uprzedniej zgody współwłaściciela. Istnieje jednak kilka wyjątków. Pierwszym z nich jest sprzedaż jednej części we wspólnym gruncie rolnym, drugim — sprzedaż części we wspólnym mieszkaniu spółdzielczym. Jak wynika z przepisów prawa pierwokupu, sprzedaż udziałów jednej ze stron w powyższych przypadkach jest niemożliwa bez zgody współwłaściciela. 

Współwłaściciel jest zobowiązany do podjęcia decyzji oraz poinformowania, czy jest zainteresowany odkupieniem udziału. W przypadku, gdy nie jest on zainteresowany odkupieniem, musi wyrazić zgodę na jakąkolwiek sprzedaż. Jeżeli prawo pierwokupu nie zaistniało — współwłaściciel może sprzedać swoje udziały każdemu nabywcy, który będzie zainteresowany ofertą. 

Potencjalne wady i zalety wynikające ze sprzedaży udziału w nieruchomości 

Decydując się na sprzedaż własnych udziałów w nieruchomości wspólnej, musimy wziąć pod uwagę wiele skomplikowanych czynników, które staną nam na drodze. Ścieżka prowadząca do sprzedaży udziału jest zawiła i skomplikowana. Rodzi ona wiele konfliktów, wynikających ze złej komunikacji  pomiędzy współwłaścicielami lub jej braku. 

Znalezienie odpowiedniego nabywcy nie jest prostym zadaniem, ponieważ wielu inwestorów prywatnych  nie jest zainteresowanych  zakupem części udziałów w nieruchomości wspólnej. Wiąże się to z ciągłymi dyskusjami, sprzecznościami poglądowymi oraz brakiem możliwości samodzielnego działania i decydowania. W wielu przypadkach korzyści, płynące z dzierżawy bądź najmu nieruchomości nie są warte podjęcia ryzyka. Rozłam lub niedogadanie się w kwestii podziału zysków może generować niepotrzebne koszty, a nawet straty. 

Nieruchomość wspólna związana jest z jej prawidłowym utrzymaniem pod wieloma względami. Należy zadbać o prawidłowy stan techniczny, regularnie płacić podatki oraz utrzymać ją w dobrym stanie ogólnym i wizualnym. Wymaga to jednak współpracy oraz zaangażowania współwłaścicieli. 

Warto skontaktować się z odpowiednimi specjalistami przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji w celu zaczerpnięcia porady, a także omówienia pozytywnych i negatywnych stron naszego działania. Decydując się na sprzedaż udziałów, możemy zyskać komfort psychiczny oraz korzyści materialne. Z drugiej strony możemy wybrać trudniejszą opcję oraz spróbować wcielić się w rolę potencjalnego negocjatora.

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *