Umowa dożywocia, Czym jest umowa dożywocia?

Czym jest umowa dożywocia?

Wielu ludzi podejmuje decyzję o przekazaniu swojej nieruchomości innej osobie. Największym zainteresowaniem cieszy się sprzedaż, jednak nie każdy chce od razu całkowicie pozbywać się własnego mieszkania bądź domu, czasami zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest przekazanie majątku w formie darowizny bądź zawarcie umowy dożywotniej. Ostatnia z możliwości idealnie wpasuje się w potrzeby osób, które z różnych przyczyn wymagają opieki drugiego człowieka, bądź po prostu zamierzają pozostać w obecnym miejscu zamieszkania do końca swoich dni. Umowa dożywotnia jest pewnego rodzaju transakcją wymienną — jedna strona oferuje nieruchomość, druga zaś, poprzez nabycie tytułu prawnego do nieruchomości, zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich warunków do życia osobie, od której otrzymuje dany lokal bądź grunt. Warto wiedzieć, że wyżej wspomniana opieka może obejmować różnorodnego rodzaju działania, w tym zapewnienie utrzymania, a nabywca musi przestrzegać zasad zawartych w umowie.

Co podlega umowie dożywocia?

Przedmiotem, który najczęściej podlega umowie dożywocia, są różnego rodzaju nieruchomości oraz działki, jednak należy pamiętać, że przekazanie praw własności do gospodarstwa rolnego bądź udział w nieruchomości także może odbyć się za pośrednictwem tej metody. Warto zaznaczyć, że potencjalny nabywca nie musi być współwłaścicielem nieruchomości, a przedmiotem umowy może być kilka osób.

Jakie dokumenty są konieczne do zawarcia umowy?


Do dokumentów, które są niezbędne do zawarcia umowy dożywocia, można zaliczyć: dowód tożsamości, wszelkie dokumenty wskazujące na nabycie nieruchomości (może być to na przykład umowa sprzedaży bądź akt poświadczenia dziedziczenia), zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o zapłaceniu podatku od spadków i darowizn, bądź potwierdzenia zwolnienia od tej konieczności. Dosyć ważną kwestią jest także dostarczenie wypisu aktu notarialnego, który może udokumentować umowę majątkową, jeśli nastąpiło jej zawarcie. Niestety, ale wyżej wymienione dowody mogą okazać się niewystarczające i czasami, w zależności od konkretnej sytuacji, może zaistnieć konieczność przedstawienia innych dokumentów typu zaświadczenie od administratora budynku o braku ewentualnych zaległości w opłatach, numer księgi wieczystej, a także wypis z rejestru gruntów oraz zaświadczenie o braku osób, które posiadają meldunek w danym lokalu.

W jaki sposób zawierana jest umowa dożywocia?


Umowa dożywocia zawierana jest u notariusza , zatem powiązana jest z pewnymi kosztami, do których można zaliczyć taksę notarialną, opłatę sądową oraz podatek od czynności cywilnoprawnych, aczkolwiek zazwyczaj nie są to zbyt wygórowane kwoty.

Podstawowe różnice pomiędzy umową dożywocia a zachowkiem


Jedną z rzeczy, która powoduje rosnące zainteresowanie umową dożywocia, jest fakt, że nie zalicza się ona na zachowek, co niewątpliwie pomaga zminimalizować ryzyko awantur o zachowek pomiędzy innymi członkami rodziny, a jednocześnie pozwala właścicielowi nieruchomości spać spokojnie, bez lęku o to, że pewnego dnia będzie musiał opuścić na stałe swoje miejsce zamieszkania pozostawiony bez jakiejkolwiek opieki. Jak już bowiem wcześniej wspomnieliśmy, nabywca zobowiązuje się do zapewnienia godziwych warunków życia, obejmujących dostarczenie takich rzeczy jak wyżywienie, dostęp do wszelkiego rodzaju mediów, pomoc i opiekę w razie ewentualnej choroby, a także pokrycia z własnych pieniędzy kosztów związanych z pogrzebem zbywcy.

Kiedy umowa dożywocia może zostać zamieniona na rentę?


Kolejną ciekawostką jest możliwość zamiany umowy dożywocia na rentę. Rozwiązanie to znajduje zastosowanie w przypadku , gdy relacje pomiędzy zbywcą nieruchomości, a jej nabywcą stały się napięte do tego stopnia, że pozostawanie w bezpośrednich relacjach pomiędzy stronami staje się niemalże niemożliwe.

Umowa dożywocia jest zatem najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich tych, którzy zarówno potrzebują opieki, jak i nie chcą opuszczać swojego dotychczasowego miejsca zamieszkania. Warto zainteresować się tą formą „wymiany usług”, przede wszystkim z uwagi na jej wciąż rosnącą popularność.

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *